วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

สารที่เป็นอันตรายต่อแมว

พาราเซตามอล/แอสไพริน(acetaminophen/aspirin)
Antifreeze
Bleach
กรดบอริก(Boric acid)
Brake fluid
น้ำยาทำความสะอาด(Cleaning fluid and solutions)
น้ำยาดับกลิ่น(Deodorants)
ตัวดับกลิ่น(Deodorizers)
น้ำยาล้างพวกสบู่(Detergents)
ยาฆ่าเชื้อ(Disinfectants)
สี(Dye)
แว๊กขัดพื้น(Floor wax)
สารฆ่าเชื้อรา(Fungicides)
น้ำยาขัดเฟอร์นิเจอร์(Furniture Polish)
น้ำมันเบนซิน
ยากำจัดวัชชพืช(Herbicides)
ยาฆ่าแมลง(Insecticides)
ไลโซล(Lysol)
น้ำยาขัดโลหะ(Metal Polish)
Mineral Spirits
Mothballs
น้ำยาขัดเล็บและล้างเล็บ(Nail Polish & Remover)
สี(Paint)
น้ำยาล้างสี(Paint Remover)
น้ำยาล้างฟิมล์(Photographic Developer)
ยาฆ่าหนู/มด(Rat/Ant Poison)
แอลกอฮอร์(Rubbing Alcohol)
น้ำยาขัดรองเท้า(Shoe Polish)
เหยื่อดักหอยทาก/บุ้ง(Snail/Slug Bait)
Suntan Lotion
Tar
Windshield
Washer Fluid
Wood Preservatives

สารที่เป็นอันตรายต่อแมว
สารที่เป็นอันตรายต่อแมว


พืชที่เป็นพิษในแมว
             แมวเป็นสัตว์ที่ชอบกัดกินใบไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกัน ในบางครั้งการกินใบไม้ หรือต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ในบ้านทำให้แมวได้รับอันตรายได้ด้วยเหมือนกัน เนื่องจากมันเป็นพิษต่อแมว รายต่อไปนี้เป็นรายชื่อ พืชที่มักนิยมปลูกในบ้าน แต่เป็นพืชที่เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อแมวตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่มีความรุนแรง ขึ้นอยู่กับว่าแมวได้รับ หรือกินพืชนั้นเข้าไปในร่างกายมาก หรือน้อย อย่าลืมว่า แมวที่เคี้ยวกินพืชที่เราใส่ปุ๋ย หรือสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงให้กับพืชนั้น มันอาจจะมีผลต่อแมวได้โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ได้ หรือแมวอาจจะได้รับสารนั้นผ่านทางดินที่ใช้ปลูกพืชก็ได้ เราสามารถป้องกันแมวที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านไม่ให้กัดกิน หรือเคี้ยวพืชที่เราปลูกประดับบ้านได้ด้วยการโรยสิ่งที่มีกลิ่นฉุน เช่น พริกไทย ที่ใบของต้นไม้ หรือถ้าแมวชอบที่จะขุดดินในกระถาง เราอาจจะหาตะแกรงมาปกคลุมดินบนกระถางป้องกันการขุดก็ได้ ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้แมวอยู่ใต้ต้นไม้เวลาไปขุด การกัดแทะจะลดลง หรือถ้าเป็นไม้ประดับที่แมวชอบไปกัด เราอาจจะปลูกต้นไม้นั้นในกระถาง หรือกระเช้า แล้วนำไปแขวนไว้ แมวก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ อาการของแมวที่เกิดจากความเป็นพิษของพืชมีได้ตั้งแต่ ชักและมีน้ำลายฟูมปาก มีอาเจียน จนอาจจะหมดสติถึงตายได้ : เมื่อพบว่าแมวมีอาการดังกล่าวควรรีบนำแมวไปพบสัตว์แพทย์ เพื่อให้การรักษาอย่างรีบด่วน หรือถ้าพบว่าแมวกำลังกินพืชที่เป็นพิษอยู่ (เห็น) ให้รีบนำไปพบสัตว์แพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้แมวแสดงอาการออกมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น